0700 500 54 office@vik-shumen.net

1. В природата съществуват около 1330 вида вода. Те се различават по произхода си

(дъждовна, дълбоко подпочвена, от пресен сняг или ледник и т.н.), по количеството и характера на разтворените в нея вещества.

2. Измерено в кубически сантиметри морската вода съдържа 1.5 грама белтък и не малко други хранителни вещества. Учените са изчислили, че Атлантическият океан по „хранителни свойства” се оценява приблизително на 20 хиляди урожая, събирани за една година на цялата суша.

3. Средната температура на повърхността на водата на световния океан е равна на 17,4 градуса, като в същото време средната температура на най-ниския слой на въздухът над световния океан е приблизително 14,4 градуса.

4. Заемайки ¾ от повърхността на земното кълбо, океанът служи като мощен и постоянен фактор за смекчаване на климата на Земята.

5. 46 % от всичката вода на Земята се намира в Тихия океан. А Атлантическия океан – 23,9%, в Индийския – 20,3%, а в Северния Ледовит – 3,7%

6. Водата е единствената субстанция, която няма аналог защото се среща в природата в три форми: твърда /лед/, течна и във вид на газ.

7. В най-дълбоката точка на световния океан (Марианската падина – 11034 м.) на хвърлена желязна топка ще и потрябва повече от час, за да достигне океанското дъно.

8. Ежедневно от повърхността на Земята се изпаряват 1,000,000,000,000 /трилион/ тона вода.

На този свят няма нищо по-меко и по-слабо от водата. Но да подчини твърдото и неподатливото, тя няма равна на себе си. Всеки знае, че слабото побеждава силното, че непреклонният отстъпва пред добродушието – всеки го знае и все пак никой не се съобразява с това.

Лао Дзъ