0700 500 54 office@vik-shumen.net

Съобщение

На 13.05.2022г. от 09:00 часа, ще бъде извършен планов ремонт на довеждащ водопровод Ф600 стомана за П.С. „М.Конник“. Направената организация на пълнените водоеми и предварителната подготовка на екипите ще дадат възможност работите да се изпълняват без...

Съобщение

На 03.02.2022 г. от 9:00 ч. ще бъдат извършени планови ремонтни дейности на улични водопроводи по ул. „Арменска“ и ул. „Самара“ в гр. Шумен. Направената организация, напълнените водоеми и предварителната подготовка на екипите ще дадат...

Планирана авария в р-н Каолиново с. Летно и с. Долина

Поради отстраняването на множество аварии по трасето на хранителен водопровод в селата Летно и Долина, община Каолиново, водоподаването ще бъде нарушено в часовете между 07:00ч. – 17:00ч. на...