0700 500 54 office@vik-shumen.net

Архив публични покани до 01.07.2014

Архив публични покани преди 01.07.2014

Открита процедура по ЗОП за „Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „ВиК – Шумен“ ООД гр. Шумен – публикувана на 30.06.2014 г.
Публична покана за „Изпитване на водни проби от повърхностни води по Наредба №12 от 2012 год. – химичен анализ“ публикувана на 26.05.2014 г.
Публична покана за избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги по стандарт GSM и UMTS – публикуванa на 25.04.2014
Открита процедура по ЗОП за „Доставка на РЕ тръби и фитинги“ публикувана на 05.03.2014 г.
Открита процедура по ЗОП – Доставка на нетна активна електрическа енергия – публикувана на 14.02.2014 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка – „Инкасиране на суми в населени места, за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК- Шумен“ ООД, публикувана на 09.12.2013г. – 15:50 ч. – неактивна
Публична покана за застраховки 2014 г. – неактивна
Покана за избор на финансови услуги от кредитни и финансови институции
Публична покана за “ Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки“ – неактивна
Публична покана за ремонт на асинхронни ел. двигатели с мощност от 1 до 250 kW – неактивна