0700 500 54 office@vik-shumen.net

Е – фактура

На вниманието на потребителите – физически и  юридически лица, „ВиК – Шумен“ ООД гр.Шумен Ви предлага нов начин за получаване на фактурите за консумирана питейна вода и отведени и пречистени отпадъчни води чрез системата efaktura.bg – електронна фактура.

Предлаганата услуга е безплатна за получателите на електронни фактури.

За целта е необходимо да изпратите Вашето съгласие чрез връщане отрязъка на настоящето писмо или занесете в най- близката каса на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, заедно с личната карта на титуляра.

За изтегляне на заявлението за е-фактура (в желания от Вас формат) , моля кликнете за .DOC файл тук и за .PDF файл тук

 

.

 

← Връщане към страница За потребителите