0700 500 54 office@vik-shumen.net

Общи условия

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД гр. Шумен, одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. – точка 48, може да прочетете тук

Общите условия са публикувани във в-к „Новинар“ на 21.08.2014 г. и в-к „Топ новини“ на 26.08.2014 г.

Същите влизат в сила в едномесечен  срок след публикуването им във в-к „Топ новини“.

.

← Връщане към Нормативна база