0700 500 54 office@vik-shumen.net

Плащане на сметки

Плащане в брой

Информация за плащане в брой

Електронни плащания

1. Плащане през e-pay / банкомат / GSM вижте ТУК

2. Плащане през TRANSCARD вижте ТУК

Плащане по банков път

  • Чрез разплащателна сметка. Плащането по разплащателна сметка е удобно, ефективно, извършва се автоматично и е сигурно.
  • Чрез банков превод: Клиентите на „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД  могат да заплащат консумираната вода на банковите сметки на дружеството.
    ЦКБ АД, IBAN: BG70CECB97901006601000, BIC: CECBBGSF

ТЕКСИМ БАНК АД, IBAN: BG43TEXI95451006771500, BIC: TEXIBGSF

Моля, посочвайте в платежното нареждане абонатния си номер!

Информация за плащане

  1. За всички населени места в област Шумен, се издават фактури за предоставени ВиК услуги на 1-во число на месеца, като потребителите е необходимо да извършат плащането до края на съответния месец.
  2. За селата заплащането се извършва в съответния пощенски клон след 1-во число на всеки месец в съответния пощенски клон (пункт).При възникнали въпроси относно фактурите си, свържете се с нас възможно най-бързо, за да ги решим своевременно.

Неплатени сметки

Когато плащането на клиентите се просрочи, се начислява ежедневна лихва върху дължимата сума, равна на основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта. Лихвите се начисляват автоматично докато се плати сметката. Това може да бъде избегнато при навременно плащане. Ако не платите сметките си, ще се наложи да предприемем действия за получаване на дължимите суми. Те могат да бъдат – спиране на водата, предприемане на съдебни действия или и двете заедно.

 

Как да се свържете с нас:

  • Пишете ни! Адресирайте всички писма или писмени запитвания относно услугите водоснабдяване и канализация или сметките си на адрес: гр. Шумен 9700, пл. „Воин“ № 1. Отговор на писмата Ви ще получите до 30 работни дни след получаването им.
  • При уговорена среща.Ако Вие желаете или се налага да посетим собствеността Ви във Ваше присъствие, ще Ви предложим среща. Нашите служители имат служебни карти със снимка и име. Винаги настоявайте да видите картата и се уверете в самоличността на всеки, който допускате в дома си.

 

.

 

← Връщане към страница За потребителите