0700 500 54 office@vik-shumen.net

Телефонен указател

9700 гр.Шумен, пл.“Воин“ №1

Управител: office@vik-shumen.net
Гл. инженер eng@vik-shumen.net
Гл. счетоводител fso@vik-shumen.net
Ръководител производствено направление 0700 500 54
pto@vik-shumen.net
Ръководител електромеханично направление
emn@vik-shumen.net
Технически отдел 800-664

Диспечери – Телефон за аварии 0700 500 54

 

р а й о н    Ш У М Е Н

9700гр.Шумен , ул.”Правда” №1
Pъководител експлоатационен  район Шумен 800-866
Техн. ръководители 800-867  raion@vik-shumen.net
Водоизмервателна станция 0700 500 54
АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА
гр.Шумен9704, бул.”Симеон Велики” №37
Ръководител звено АРР  830-422 arr@vik-shumen.net

р а й о н    Н О В И  ПА З А Р

гр.Нови пазар 9900, ул.”Оборище” №53
ръководител експлоатационен  район 0537/2-32-76 npazar@vik-shumen.net
Технически ръководител Нови пазар 0537/2-21-97
Технически ръководител Каспичан     05327/60-72
Технически ръководител Н. Козлево   05328/20-83

р а й о н   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

9850 гр. Велики Преслав  ул.”Симеон Велики” №16
ръководител експлоатационен район В. Преслав 0538/4-21-34
preslav@vik-shumen.net
Технически ръководител В. Преслав 0538/4-23-82
Технически ръководител Смядово    05351/21-19
Технически ръководител Върбица    05391/21-88

р а й о н   И З Г Р Е В

гр.Шумен 9700 , ул. Владайско въстание №190
ръководител експлоатационен  район Изгрев 800-667 izgrev@vik-shumen.net
Технически ръководител Хитрино  05341/23-51
Технически ръководител Каолиново  05361/20-57
Технически ръководител Венец   800-667

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за отпадни води
Ръководител  ПСОВ 0700 500 54 psov@vik-shumen.net

К  А  С  И

Управление – пл. „Воин“ №1 87-69-51

ул. Кирил и Методий 52

кв. Дивдядово, бул.“Велики Преслав“ 109: тел. 054 828 040

Технически пунктове – инкасатори 7.30 – 9.00 ч.
Сградата на „ВиК“ – пл. „Воин“ № 1  87-69-51
Сградата на „ВиК“ – ул. „Правда“ № 1  800-867
кв. „Тракия“ 86-35-89

.

← Връщане към страница За нас