0700 500 54 office@vik-shumen.net

Информация за образци

Прехвърляне партида

Прехвърляне партида на името на друго физическо или юридическо лице.
Подайте необходимите документи по образеца в някоя от нашите каси :
– Каса кв.“Б. Българанов“ /Стоматологичен пункт/;
– Ул. ”Правда”№1;
– Централно управление – пл. „Войн“ №1.

Ние ще извършим проверка и ще дадем предписание при необходимост.

Моля изтеглете образец за прехвърляне на партида от тук

 

Временно спиране на отчитането на водомер

За да спрете временно отчитането на Вашия водомер, трябва да подадете типово заявление по образец. Заявлението трябва да бъде подписано от домоуправителя на входа и следва да бъде подадено в някоя от нашите каси:

– Централно управление – пл. „Войн“ №1.

Ние временно ще прекратим отчитането на Вашия имот.

Моля изтеглете образец за временно спиране от тук

Закриване на партида

Подайте необходимите документи по образеца в някоя от нашите каси :

– Централно управление – пл. „Войн“ №1.

Ние ще посетим имота Ви, ще отчетем водомера и ще прекъснем водоподаването.

Моля изтеглете образец за закливане на партида от тук

.

← Връщане към страница За нас