0700 500 54 office@vik-shumen.net

Обща информация

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки във „ВиК-Шумен“ ООД (неактивни)

Вътрешни правила за поддържане на „Профил на купувача“ при възлагане на обществени поръчки във „ВиК-Шумен“ ООД – тук.

Вътрешни правила за провеждане на процедури  по възлагане на обществени поръчки във „ВиК-Шумен“ ООД – тук.

Заповед  поддържане на „Профил на купувача“ и  „Вътрешни правила за провеждане на процедури  по възлагане на обществени поръчки“ във „ВиК-Шумен“ ООД –  тук.