0700 500 54 office@vik-shumen.net

Водата е невероятно важен аспект от нашия ежедневен живот. Всеки ден пием вода, готвим с вода, къпем се с вода и вземаме участие в много други дейности свързани с водата.

 • Човек може да живее около месец без храна, но само около една седмица без вода.
 • До времето, в което човек се почувства жаден тялото му е загубило 1% от водните си запаси.
 • Водата води до по-добро здраве, защото отмива отпадни вещества, бактерии и вируси. Неслучайно при вирусни заболявания се препоръчва да се пие повече вода.
 • Водата може да ви предпази или намали главоболието. При главоболие изпийте една чаша топла вода, това ще разшири кръвоносните ви съдове и ще помогне на кръвта да достига до мозъка.
 • Човешкият мозък се състои от приблизително 85% вода.
 • Динята е 92% съставен от вода.
 • Водата генерира електрическа и магнитна енергия във всяка клетка на тялото. Тя дава сила за живот.
 • Общото количество вода на Земята е около 1 358 милиона куб. км
 • Водата има характер на термометър, което помага за регулиране на температурата на Земята.
 • Водата е единственото вещество, съществуващо при естествени условия в три форми : твърдо, течно и газообразно.
 • Около 2 литра вода се използва, когато мием зъбите си .
 • 97 % от водата на земята  солена вода в океаните и моретата,
 • 1% се предлага за пиене – останалите
 • 2% са замразени в полярните ледени шапки.
 • Водната система на Земята е затворена система. Това означава, че водата преди милиарди години на Земята все още е същата и продължава да извършва цикли без да се намалява или увеличава.
 • След изпаряване на вода, молекулата прекарва десет дни във въздуха.
 • Установи се невероятния факт, че водата притежава памет.

 

ТЕЧОВЕТЕ

 • при течове при налягане на водата 4 кг/см2 бихте загубили
 • следните количества вода:
 • 1 капка в секунда:
 • Загуби на 1 минута – 0.29 сантилитра
 • Загуби на 1 час – 17.74 сантилитра
 • Загуби на 1 ден – 4.26 литра
 • Загуби на 1 седмица – 30.28 литра
 • Загуби на 1 месец – 128.69 литра
 • 2 капки в секунда:
 • Загуби на 1 минута – 0.89 сантилитра
 • Загуби на 1 час – 59.14 сантилитра
 • Загуби на 1 ден – 13.88 литра
 • Загуби на 1 седмица – 98.41 литра
 • Загуби на 1 месец – 378.50 литра
 • Капки, преминаващи в струя:
 • Загуби на 1 минута – 5.91 сантилитра
 • Загуби на 1 час – 3.79 литра
 • Загуби на 1 ден – 90.84 литра
 • Загуби на 1 седмица – 662.38 литра
 • Загуби на 1 месец – 2649.50 литра
 • Струя 1.5 мм:
 • Загуби на 1 минута – 22.17 сантилитра
 • Загуби на 1 час – 13.25 литра
 • Загуби на 1 ден – 317.94 литра
 • Загуби на 1 седмица – 2176.38 литра
 • Загуби на 1 месец – 9462.50 литра
 • Струя 3 мм:
 • Загуби на 1 минута – 68.01 сантилитра
 • Загуби на 1 час – 41.64 литра
 • Загуби на 1 ден – 984.10 литра
 • Загуби на 1 седмица – 6813.00 литра
 • Загуби на 1 месец – 29523.00 литра
 • Струя 4.5 мм:
 • Загуби на 1 минута – 1.15 литра
 • Загуби на 1 час – 68.13 литра
 • Загуби на 1 ден – 1608.62 литра
 • Загуби на 1 седмица – 11355.60 литра
 • Загуби на 1 месец – 48258.75 литра
 • Струя 6.5 мм:
 • Загуби на 1 минута – 2.45 литра
 • Загуби на 1 час – 147.62 литра
 • Загуби на 1 ден – 3501.13 литра
 • Загуби на 1 седмица – 24602.50 литра
 • Загуби на 1 месец – 105033.75 литра