0700 500 54 office@vik-shumen.net

Начален екран

ВиК – Шумен въведе в своята дейност географска информационна система /ГИС/, чиито функционалности дават възможност за издигане на експлоатацонната и инвестиционната дейности на дружеството и обслужването на клиентите на съвременна основа. Функционалностите на програмата преминаха успешно тестовия период, а служителите на ВиК – Шумен, които ще работят с ГИС, бяха обучени за работа със системата.

В обхвата на проекта бяха включени доставката, инсталирането на съответния приложен софтуеър и специализирани софтуеърни продукти, които да осигурят постигането на оптималните параметри на всички функционалности на системата.

Специализираните модули на Географската информационна система на ВиК – Шумен обхващат цялата дейност на дружеството – от справки и първични анализи на данните от измерванията по водопроводната мрежа, до управление на активите, контрол на приходните водомери и управление на водомерните зони, както активен контрол на течовете, управление на спирателните кранове и др.

Карта

Данните от ежедневната дейност на ВиК – Шумен се въвеждат и съхраняват в системата и това дава възможност тази информация да бъде използвана при всички по-нататъшни действия, експлоатацията и поддрьжката на ВиК мрежите и задачите, които изпълняват екипите.

Качественото обслужване на клиентите е основен приоритет за ВиК – Шумен, а с географската информационна система се осигурява възможност за интерактивна комуникация с потребителите, които сами ще могат да регистрират сигнали за аварии и други експлоатационни събития и съответно ще получават информация за работата по конкретния сигнал. С използването на съответните функционалности на ГИС може сериозно да се намали времето за локализиране и отстраняване на авариите и да се осигури по-стриктен контрол върху сроковете и качеството на работа.

Изпълнението на Географската информационна система на ВиК – Шумен и нейното въвеждане в действие е изцяло в съответствие с изискванията на Регламента на ЕС за защита на личните данни на клиентите на дружеството, които подават сигнали, а модулът съдържа необходимите технически и организационни мерки за защита на данните.

„Приключиме един важен за нас проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. Неговото изпълнение е значима стъпка, която правим за изграждане на модерно ВиК дружество, поставило в центъра на своите приоритети качественото обслужване на клиентите. Самото изпълнение на проекта ни постави пред някои предизвикателства, като оскъдната или липсваща информация за подземната инфраструктура, както и доколко точна е съществуващата, които трябваше да решаваме в движение“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. „С постиженията в областта на високите технологии, вече можем да планираме, изпълняваме и контролираме нашата оперативна и инвестиционна дейност още по-ефективно и да работим и комуникираме с клиентите по един съвременен начин, добави г-жа Панайотова.

Пресцентър
ВиК – Шумен