0700 500 54 office@vik-shumen.net

Обща снимка на участниците

Управителят на ВиК – Шумен Жанета Панайотова награди с почетна грамота всички ученици от СУ „Панайот Волов“ в града, които представиха свои разработки в сферата на науките и технологиите.
Конкурсът стартира на 22 март 2022 г. в Международния ден на водата и завърши днес с представяне на работите на учениците, чиято подготовка се провежда по метода STEM и дава възможност за фокус на обучителния процес върху интегрирането на учебното съдържание и учебните преживявания в сферата на науките, технологиите, инженерното и математическото мислене.
Представени бяха проекти на ученици от IV, V и VII клас, в които те развиха своите идеи за решаване на сложен екологичен казус.
„С удовлетворение искам да отбележа, че СУ “Панайот Волов“ създава всички условия за изграждане и поддържане на интерес у децата към науката, технологиите, инженерството и математиката. Нашите млади учени показват отговорно гражданско отношение към основните проблеми на нашето време, свързани с околната среда и опазването на водите, а представените днес проекти ни изненадаха с креативност и иновативност“, каза Жанета Панайотова. „Сътрудничеството ни с училището дава своите плодове и е част от нашата програма за изграждане на дългосрочни отношения с учебните институции в полза на града ни и региона“, добави г-жа Панайотова.