0700 500 54 office@vik-shumen.net

                          На яз. „Тича“

Озонаторната станция на Велики Преслав

Ученици от V, VI, VII и IX клас на училище „Панайот Волов“ в Шумен посетиха съоръжения, включени в системата на водоснабдяването на областта. Инициативата е организирана от ВиК – Шумен в рамките на програмата „Водата – извор на живот“ на дружеството за повишаване на информираността на жителите от областта за дейността на водоснабдителното дружество и водата като безценен природен ресурс.
Първият обект от обиколката беше язовир „Тича“, от където започва водоснабдителната система на област Шумен. Там служители на дружеството запознаха децата с историята на язовира, неговите основни показатели и значението му за водоснабдяването на региона.
Следвайки пътя на водата, следващият посетен обект беше озонаторната станция на Велики Преслав, където природната вода от язовира се пречиства чрез озониране, преди да навлезе във водоснабдителната мрежа на града.

Пречиствателната станция за отпадъчни води на Шумен.

Обиколката завърши в пречиствателната станция за отпадъчни води на Шумен. Там се пречистват водите, използвани от клиентите на дружеството и дъждовните води, преминали през канализационната система на града. Освен с процеса по пречистване на отпадъчните води, децата се запознаха и с контрола на показателите на водата в станцията преди и след пречистването й.
„Поставихме началото на устойчиво сътрудничество с училище „Панайот Волов“ символично на Световния ден на водата. Ще продължим да надграждаме и да работим с младите хора, защото така ще помогнем за изграждане и поддържане на отговорно отношение към водата и нейното опазване като уникален природен ресурс“, каза г-жа Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. „Предвиждаме програмата да се разшири и с участието на други учебни заведения и още инициативи“, добави г-жа Панайотова.