0700 500 54 office@vik-shumen.net

Проектът трябва да завърши през м. юли 2022 г.

Изграждането на пречиствателната станция за питейни води за водоснабдителна система Шумен навлезе в своя финален етап. Строителните дейности бяха възстановени след кратки прекъсвания през зимните месеци, поради неблагоприятни метереологични условия, възпрепятстващи технологичното изпълнение. След актуализиране на графика за изпълнение по законоустановения начин, е предвидено обектът да бъде завършен през юли 2022 г.

По всички подобекти на съоръжението към момента се работи усилено с оглед спазване на актуализиания краен срок. Завършен е грубият строеж на подобект Комбинирано съоръжение за технологични отпадни води, а на подобект Филтърен корпус започна монтажът на стоманената конструкция за покрива. Успоредно с това се изпълнява оградата на станцията, като с това ще приключат дейностите по част „Конструктивна“.

Завършени са фасадите на подобектите Сграда решетки и сита, Хлораторно, Административно-лабораторен корпус, като до дни се очаква завършването и на подобект Контактен резервоар и помпена станция на изход и Сграда обезводняване и реагентно за технологично отпадни води. Изпълнени са вътрешни мазилки и боя по подобектите Сграда решетки и сита, Контактен резервоар и помпена станция на изход, Сграда обезводняване и реагентно за технологични отпадни води и Хлораторно и е изпълнена настилка от шлайфан бетон.

Приключи работата в санитарните помещения на подобектите Сграда решетки и сита и Филтърен корпус, което включва изпълнението на леки преградни стени от гипскартон, шпакловка, боя, ВиК инсталации, електроинсталации, настилка от гранитогрес, фаянс по стени и монтаж на вътрешни интериорни врати.

На финала са дейностите по площадковите мрежи: битова и дъждовна канализация, водопровод, тръбно-канална мрежа за площадкови електропроводи и външно електрозахранване до главно разпределително табло.

На строителната площадка се работи и по част „Вертикална планировка“, а дейностите по поставяне на бордюри и тротоари, както и насипи и изкопи за пътища са завършени на 50%. Предвижда се до края на месец юни да се приключат всички дейности по вертикалната планировка.

Доставени бяха и се работи по монтажа на таблата за контрол и управление на двигателите по част „Контролно-измервателни прибори и автоматика“. Изпълнява се окабеляване по част контролно-имервателни прибори и автоматика по подобектите Контактен резервоар и помпена станция на изход, Сграда решетки и сита, Филтърен корпус, Сграда обезводняване и реагентно за технологичнни отпадни води и Хлораторно.

Приключва монтажът на технологично оборудване в подобектите Филтърен корпус, Контактен резервоар и помпена станция на изход и Сграда Обезводняване и реагентно за технологични отпадни води.

„Пречиствателната станция за питейни води е основно съоръжение от водоснабдителната система на гр. Шумен. Към момента и след актуализиране на графика се работи усилено за приключване през м. юли 2022 г. След този срок следват процедури по въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на съответните документи и ще заработи след въвеждането й в експлоатация“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. „Модерното съоръжение се изпълнява в съответствие с одобрения инвестиционен проект и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от Кохезионен фонд и Република България. Капацитетът на пречиствателната станция е 450 л/ сек при нормален режим на работа и 600 л/сек при форсиран режим. Пречиствателната станция ще разполага с модерна лаборатория, която денонощно ще контролира показателите за качество на питейната вода“, добави г-жа Панайотова.

Пресцентър
ВиК – Шумен