0700 500 54 office@vik-shumen.net

Клиентите на ВиК–Шумен, които плащат сметките си чрез „Български пощи“, следва да са спокойни, че заплатените от тях суми ще бъдат отчетени коректно в базата данни на водното дружество.

Свързаността с „Български пощи“ все още не е възстановена, като работата по отстраняване на техническите проблеми във връзка с обмена на информация за плащане на сметките продължава. Поради това ВиК-Шумен информира клиентите си, заплатили своите сметки за вода през м. април 2022 г. в пощенски клон, че заплащането ще бъде отразено в системата с коректната дата.

Призоваваме абонатите на ВиК-Шумен да са спокойни, че заплатените от тях суми ще бъдат надлежно отразени в системата с датата на извършеното плащане. Затова е добре гражданите да продължат да заплащат задълженията си в срок. Начислените в периода на хакерската атака срещу „Български пощи“ лихви ще бъдат сторнирани след възстановяване на обмена на данни.

С уважение
Пресцентър
ВиК- Шумен