0700 500 54 office@vik-shumen.net

Започва подновяването на ВиК инфраструктурата на Нови пазар Инвестицията е за

над 1,4 млн. лв. без ДДС

Започва работата по проекта за рехабилитация и реконструкция на ВиК инфраструктурата на гр. Нови пазар. Завършени са административните процедури и са изпълнени всички изисквания. Договорът, подписан на 25.08.2021 г. между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и изпълнителя, включва две обособени позиции, чиято обща стойност възлиза съответно на 1 401 378,49 лв без ДДС или 1 681 654,19 лв с ДДС.

По обособена позиция 1 ще бъде изпълнено работно проектиране, строителство, доставка на оборудване и материали и авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Нови пазар“. Стойността на тази обособена позиция е

1 150 188.38 лв без ДДС или 1 380 226.06 лв с ДДС. Срокът за изпълнение е 696 календарни дни. В обхвата на работите е включен основен ремонт на довеждащ водопровод от напорен водоем /НВ / 3000 до гр. Нови пазар, като проектното решение предвижда подмяна на участък от 982 м от него с висококачествени тръби от полиетилен висока плътност и използване на съвременни материали.

По обособена позиция 2 ще се изпълни работно проектиране, строителство, доставка на оборудване и материали, както и авторски надзор на обект: „Ново изграждане на част от канализационна мрежа на територията на гр. Нови пазар и рехабилитация и реконструкция на техническа инфраструктура за канализация и пречистване на гр. Нови пазар“. Стойността на инвестицията по тази обособена позиция е 251 190.11 лв без ДДС или 301 428.13 лв с ДДС. Предвиденият срок за изпълнение по договор е 522 календарни дни. В обхвата на работите е включена и реконструкция на преливник No 6 на главен отвеждащ канал и канализация с дължина 487 м и диаметър 300, които ще бъдат изпълнени със съвременни висококачествени материали.

„Приключихме с административната част, очакваме стартирането на проекта, който ще подобри ВиК услугите на гр. Нови пазар“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. „За проекта ползваме финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС и държавата. Това е още една стъпка за повишаване на удовлетвореността на нашите клиенти и още едно доказателство за важността на европейското финансиране за нашето дружество. Така ще решим дългогодишни проблеми на хората и бизнеса в региона“, добави г-жа Панайотова.

Пресцентър
ВиК – Шумен