ПРОВЕРКА СМЕТКА

Забележка: При въвеждането на абонатния номер трябва да се спазят следните условия:
Цифрите от номера се въвеждат последователно, без наклонената черта между тях. Моля, обърнете внимание, как трябва да бъдат въведени цифрите след наклонената черта:

Ако абонатният ви номер е във вида 123/5, въвеждате 0123005.
Ако абонатният ви номер е 123/56,   въвеждате 0123056.
Ако абонатният ви номер е 123/567, въвеждате 0123567,  
Ако абонатният ви номер е 123/5,     въвеждате 0123005

(тоест първата група цифри трябва да изглежда като четири цифрено число, а  втората група цифри трябва да изглеждат като трицифрено число, и ако не е такова, добавяте необходимите една или две нули).